niedziela, 27 marca 2011

Klasyfikacja olejów przekładniowych

Klasyfikacja jakościowa olejów przekładniowych
O jakości oleju świadczy jego klasa jakościowa. Najbardziej rozpowszechnioną klasyfikacją jest klasyfikacja API (Amerykański Instytut Naftowy) składająca się z oznaczenia
literowego GL i liczb od 1 do 6.
- API-GL 1 – oleje
mineralne bez dodatków poprawiających ich własności smarne,   przeznaczone są do przekładni ślimakowych i stożkowych, pracujących w lekkich warunkach
- API-GL 2 – oleje
mineralne z dodatkami przeciwutleniającymi, przeciwkorozyjnymi i zapobiegającymi
pienieniu, zalecane do przekładni ślimakowych
- API-GL 3 – oleje
mineralne, zawierające dodatki typu EP, poprawiające własności smarne (oleje
przekładniowe o symbolu EP), przeznaczone do skrzynie biegów i do stożkowych
przekładni tylnego mostu, pracujących w umiarkowanych warunkach
- API-GL 4 – oleje
mineralne o zwiększonej ilości dodatków typu EP i innych dodatków
uszlachetniających, zalecane do przekładni hipoidalnych, pracujących w zmiennych
warunkach
- API-GL 5 – oleje
mineralne wysokiej jakości o bardzo dobrych własnościach smarnych, przeznaczone
do przekładni hipoidalnych, pracujących w ciężkich warunkach
- API-GL 6 – oleje
mineralne najwyższej jakości, uszlachetnione wielofunkcyjnymi dodatkami,
stosowane w przekładniach hipoidalnych, pracujących w najcięższych warunkach
(największe obciążenia i największe prędkości obwodowe)
EP – oleje mineralne,
które dzięki dodatkom, zwiększającym ich odporność na działanie dużych nacisków,
tworzą trwałą błonę na smarowanych powierzchniach, chroniąc je przed zatarciem i
zużyciem w warunkach tarcia granicznego. Dodatkami tymi są przeważnie związki
organiczne siarki, chloru lub fosforu, a działanie ich polega na reagowaniu w
wysokiej temperaturze, (jaka występuje w miejscach stykania się współpracujących
powierzchni) ze stalą, z jakiej wykonane są zęby przekładni i tworzeniu soli
żelaza (chlorki, siarki, fosforki), które topią się w niższej temperaturze niż
sam metal i w ten sposób nie dopuszczają do zatarcia zębów. Oleje przekładniowe
o symbolu EP stosuje się do silnie obciążonych przekładni ślimakowych,
ślimakowych stożkowych oraz do przekładni hipoidalnych. Litery EP są umieszczone
po klasie lepkości oleju np. Spiral 80 EP.

Klasyfikacja lepkościowa

Każdy olej charakteryzuje się lepkością,
która między innymi jest zależna od temperatury. Podział samochodowych olejów przekładniowych na podstawie lepkości na klasy według SAE. Zasadniczo klasyfikacja obejmuje 5 klas SAE, klasa szósta – SAE 85,

 wprowadzona została dodatkowym zaleceniem (J 306a):

- oleje SAE 75 – są stosowane w rejonach arktycznych, gdzie dominuje wyjątkowo niska temperatura
- oleje SAE 80 – są stosowane w okresie zimowym w umiarkowanej strefie klimatycznej
- oleje SAE 85 – są zalecane do stosowania w zimie w krajach o łagodnym klimacie

- oleje SAE 90 – są stosowane w  umiarkowanej strefie klimatycznej przez cały rok lub tylko w lecie (stosowane do zaleceń producenta pojazdu)

- oleje SAE 140 – są przeznaczone na okres letni przeważnie do samochodów ciężarowych i autobusów

- oleje SAE 250 – są przeznaczone do użytku w klimacie wybitnie gorącym (tropikalnym), tj. w warunkach
 
Klasy lepkości olejów przekładniowych wielosezonowych

Zalecane do przekładni samochodów, wytwarzane są w następujących klasach lepkości według SAE (Society of Automotive Engineers)
- SAE 75/90 – oleje wielosezonowe o lepkości kinematycznej w temperaturze 100o C i temperaturze krzepnięcia ok. -45o C
- SAE 80/90 – oleje wielosezonowe o lepkości kinematycznej w temperaturze 100o C i temperaturze krzepnięcia ok. -25o C
- SAE 90/140 – oleje wielosezonowe o lepkości kinematycznej w temperaturze100o C i temperaturze krzepnięcia ok. -20o C
- SAE 85/140 –
oleje wielosezonowe o lepkości kinematycznej w temperaturze100o C i
temperaturze krzepnięcia ok. -12o C


... i tak przedstawiają się oznaczenia oleju przekładniowego dla których zwracamy mniejszą uwagę przy zakupie. samochody-maks

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz